Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 roku
    w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 843 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)

1

 Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Terminy półroczy

I. 4.09.2017 r. – 12.01.2018 r.

II. 29.01 – 22.06.2018 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2017 r.

4.

Ferie zimowe

15 – 28.01.2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 3.04.2018 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018 r.

7.

Ferie letnie

23.06 – 2.09.2018 r.

8.

Termin egzaminu gimnazjalnego

18 – 20 kwietnia 2018 r.

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych (§ 5 ust. 1)

2.05.2018 r.

4.05.2018 r.

 

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 (§ 5 ust. 4)

Wykaz sobót, w które wskazane dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, będą odpracowane

1.06.2018 r.

9.06.2018 r.

 

Zaopiniowano pozytywnie na Radzie Pedagogicznej – w dn. 29.08.2017 r.

Zaopiniowano pozytywnie przez  Radę Rodziców – w dn. 29.09.2017 r.

Zaopiniowano pozytywnie  przez Radę Samorządu Uczniowskiego – w dn. 27.09.2017 r.

Harmonogram apeli i uroczystości

 

Lp.

Tematyka

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1

UNICEF – Patron Szkoły

wychowawcy klas SP + G

wrzesień 2017

2

Rocznica wybuchu II wojny światowej – udział pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach

---

1.09.2017

3

Rocznica napaści bolszewików na Polskę – udział pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach

Piotr Miler

17.09.2017

4

Jubileusz 70-lecia szkoły połączony z Dniem Komisji Edukacji Narodowej

wszyscy nauczyciele

20.10.2017

5

Święto Niepodległości – udział pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach.

Jacek Czarnota

11.11.2017

6

Dzień Flagi Rzeczypospolitej

 

Adam Ciećkowski

 

2.05.2018

7

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1791 roku – udział pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach

Cezary Tudruj

3.05.2018

8

Rocznica zakończenia II wojny światowej – żywa lekcja historii

Halina Rosłan

8.05.2018

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?